De Veenstee

De Veenstee is een klein voormalig hoogveengebied, hetgeen onderdeel is van het grote natuurreservaat Veenland, waarvan het Bargerveen het grootste deel uitmaakt. Beiden zijn een restant van het Bourtangermoeras.